close
loading

 

Wynajem pow. Magazynowo - biurowej , serwisu samochodowego.

Wdrażany jest projekt recyklingu tworzyw sztucznych i gumy przy odbiorze surowców będzie wystawiana karta odpadów zgodną z kodem odpadu.

Seewax Sp. z o.o.

02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16

NIP: 9521000390, KRS: 0000228462, REGON: 002182560


Adres do korespondencji:

05-070 Sulejówek, ul. Ogrodnicza 9