close
loading

Firma przed rozbudową

 

Po rozbudowie

 

Firma powstała w 1977 r. i działała na terenie gminy Wiązowna w dzierżawionych obiektach. Z chwilą wybudowania własnych obiektów działalność na terenie gminy Wiązowna została zamknięta i natychmiast otwarta w Sulejówku

 

Seewax jako firma na terenie Sulejówka była rejestrowana w dniu 12-04- 1985 r, pod numerem 63 i jako nie liczna firma, która pod tą sama nazwą działa nie przerwanie, zmianie ulegała tylko forma prawna zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Początkowo firma zajmowała się odzyskiem surowca z tworzyw sztucznych i produkcja opakowań dla firmy Boryszew i jako jedna z pierwszych firm w Polsce zajmowała się konfekcjonowaniem płynu Borygo.

 

W trakcie kolejnych przemian gospodarczych, potrzeby klientów stopniowo się powiększały. Chcąc zapewnić kompleksowość świadczonych usług rozszerzyliśmy asortyment o oleje silnikowe, oleje przemysłowe, smary i inne produkty pochodzenia petrochemicznego oraz płyny, kosmetyki i akcesoria samochodowe

Seewax była oficjalnym dystrybutorem produktów wielu znanych firm krajowych i zagranicznych takich jak: Rafineria Gdańska SA., później pod nazwą LOTOS, Rafineria Nafty Jedlicze firmy Organika SA w Łodżi, Boryszew SA, Elf, Mobil, Castrol i firm z kosmetyki motoryzacyjnej, dystrybucja w roku 2005 została rozszerzona o usługi serwisowe i doradztwo techniczne związane z motoryzacją.

 

W dniu 14.02.2005 r. Seewax Sp. Jawna została przekształcona w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Do której została wniesiona zgodnie z wycena rzeczoznawcy majątkowego, nieruchomość zabudowana.

Posiadamy odpowiednią infrastrukturę i długoletnie doświadczenie branżowe w tworzeniu rozwiązań logistycznych i handlowych dla zaspokojenia potrzeb finalnych nabywców.

 

Spółka dysponuje magazynami o powierzchni 2397 m2 z możliwością wysokiego składowania w chwili obecnej można składować w ilości 2145 palet euro tj. 65 tirów po 33 palety. Powierzchnia magazynowa służy do wynajmu, dysponujemy zbiornikami na płyn eksploatacyjny i oleje silnikowe o pojemności około 150 000 litrów.

 

Obecne obiekty są w znacznej części wynajmowane i to stanowi większość przychodów spółki .

Jesteśmy przekonani, że Spółka, która rozwija się od ponad 40 lat, będzie nadal spełniać oczekiwania klientów i nadal rozszerzać swoją ofertę. Spółka jest w trakcie inwestowania w rozbudowę nowych obiektów tj. hali magazynowej o pow. 874m obiekty są budowane z myślą o zainteresowanych wynajęciem powierzchni magazynowo – biurowej.

 

Dla zainteresowanych dużym atutem spółki jest posiadana decyzja na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Decyzja została przedłużona do 08-12-2025 r,

 

Spółka mając duże doświadczenie z lat 80 w recyklingu tworzy sztucznych i odzysku surowca z tworzyw sztucznych, zajmowała się także olejami i środkami smarnymi.

 

Zarząd spółki postanowił wykorzystać doświadczenie udziałowców oraz istniejącą infrastrukturę jak w części utwardzony plac wyposażony w separator olejowy, zbiorniki na oleje o pojemności 150 tys. litrów, oraz istniejące hale przemysłowe.

Zarząd firmy od dłuższego czasu pracuje nad wdrożeniem projektu recyklingu tworzyw sztucznych i gumy oraz odzysku surowców.

 

Nasz projekt idealnie się wpisuje w dyrektywę UE z 2011r, którą to Polska przyjęła, a dotyczy to zmniejszania ilości składowanych odpadów typu tworzywa sztuczne i guma bo już w roku 2014 takie składowiska powinny być na poziomie 50%. w przeciwnym razie jako kraj będziemy ponosić opłaty.

 

W czerwcu 2013r jednostka naukowo-badawcza PIMOT wydała pozytywna opinie

na temat planowanego przedsięwzięcia.

Seewax otrzymała pierwszą pozytywna opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 11 grudnia 2013r, ale w związku przeciągającą się procedurą firma zmuszona była o ponowne wystąpienie do PPIS o wydanie opinii i taka otrzymała 13 pazdziernika 2014r. pozytywną opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą planowanego przedsięwzięcia recyklingu a w dniu

31 pazdziernika 2014r , RDOŚ w Warszawie wydał pozytywne postanowienie i uzgodnienie dla przedsięwzięcia recyklingu.

 

Przez okres od 2013 roku spółka tworzyła zespół współpracowników z naukowców z branży chemicznej i techniczno-technologicznej związanej recyklingem i odzyskiem surowców.

Owa współpraca i prowadzone badania zaowocowały złożeniem dwóch własnych zgłoszeń patentowych oraz pozyskanie prawa do patentu japońskiego.

 

Wcześniej pozyskane opinie i własne badania utwierdzają ,że metodę jaką firma zamierza wdrożyć jest jedną z najlepszych, ale i najbezpieczniejszych dla środowiska, ponieważ nie jest to spalarnia odpadów, ale nowoczesna metoda odzysku surowców i wpisuje się w dyrektywy UE.

 

Ale również świadomość ludzi jest coraz większa i dbałość o środowisko przez każdego człowieka stała się nie tylko modą, ale również biznesem. Z chwilą postępu cywilizacyjnego również będzie przybywało surowca do ponownego przetworzenia i w tym niszowym działaniu widzimy dla naszej firmy rozwój i przyszłość.

 

Seewax Sp. z o.o.

02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16

NIP: 9521000390, KRS: 0000228462, REGON: 002182560


Adres do korespondencji:

05-070 Sulejówek, ul. Ogrodnicza 9